1 million kjørte «grønne» kilometer med nye trikker

Mange gleder seg til de nye trikkene kommer. Per i dag kjører de fast på linje 17 og 18. Sporveien arbeider planmessig for å sette nye trikker i trafikk over hele byen etter hvert som de ankommer til Oslo og blir godkjent for kjøring i trafikk.

Her ser dere den nye trikken og noen av de gamle trikkene kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Sporveien

Her ser dere den nye trikken og noen av de gamle trikkene kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Sporveien.

– Oslofolk er veldig glade i trikken og det er jeg også. Med de nye trikkene forbedrer vi kollektivtilbudet betydelig. De kan frakte flere reisende, men vi får også flere trikker, som innebærer at antall avganger kan økes. Dette er betydelige gevinster ved innkjøpet av flere, mer moderne og universelt utformede trikker. Trikken er blitt enda viktigere som en del av Oslos grønne identitet, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Tallet er 87

Totalt skal Oslo få 87 nye trikker. Så langt kjører 29 trikker av den nye typen rundt i Oslo. De to andre trikketypene som også kjører rundt i Oslo ble bestilt i 1979 og 1995. Disse skal erstattes trikk for trikk av de nye moderne trikkene med universell utforming.

– Nye og universelt utformede trikker gjør at vi kan tilby 100 millioner grønne og effektive trikkereiser i årene som kommer. Det er en dobling i antall reiser sammenlignet med i dag.

Samtidig som vi gjøre det enda enklere og bedre å benytte trikk fremover, er trikken også med på å frigjøre plass og skape attraktive og tilgjengelige byrom for byen vår. Jeg er glad for at byen vår får en trikk den både fortjener og trenger, sier Birte Sjule, konsernsjef i Sporveien.

Trikkene produseres i Spania, og sendes så til Sporveien for klargjøring og nøye testing. Alt må være på plass og alle krav må være innfridd før trikken blir tatt i bruk. Ser du en tom trikk merket med “Testkjøring” kjøre rundt i Oslo, så er det med andre ord en helt ny trikk som Sporveien tester at fungerer som bestilt.


«Vi gleder oss over den første millionen på nye trikker. De nye trikkene gir Oslos innbyggere en godt tilgjengelig reise»
- Elisabeth Skarsbø Moen, direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter


Tilgjengelig trikk med universell utforming

Mye arbeid er nedlagt for å kunne anskaffe trikker som hensyntar universell utforming. De nye trikkene har for eksempel seks dører, og alle dørene har bred åpning som gjør at flere kan benytte døren samtidig. Rullestol har mulighet til å kjøre inn alle dørene på trikken, og på to av dørene er det ekstra god plass til rullestol.


Designassistert anskaffelse

Ruter, designbyrå, flere interesseorganisasjoner, brukergrupper og representanter for ulike ansattgrupper som har trikken som sin arbeidsplass har deltatt sammen med Sporveien og CAF i arbeidet med utforming av de nye trikkene. Resultatet ruller nå rundt i Oslos gater.

– Dette har vært en god investering i tid som har gjort at vi i dag får trikker som rommer mange passasjerer og er for alle reisende. Det har vært viktig for oss at alle skal kunne reise med trikken, også de som ikke tidligere har kunnet reise like enkelt med de gamle trikkene med bratte, trange trapper for å komme om bord. For å lykkes med den grønne omstillingen og også for å sikre et inkluderende samfunn, er det viktig at bærekraftig mobilitet er tilgjengelig for alle uansett funksjonsevne. Det gjør meg derfor ekstra glad at vi nå allerede har kjørt 1 million kilometer med de nye trikkene, det innebærer at mange av de reisende i Oslo allerede har tatt i bruk de nye, universelt utformede trikkene, sier Ellen Rogde, ny administrerende direktør for Sporveien Trikken.

Godt tatt imot

De reisende har tatt trikkene godt imot. Trikken er bevisst laget med et vennlig utvendig design med «snille» øyne. Trikkene er universelt utformet og reisende med rullestol, førerhund, rullator eller barnevogn kan med disse trikkene enkelt komme seg på og av der holdeplassene er tilrettelagt for dette. Flere dører og flatt gulv er også noe de reisende setter stor pris på ved de nye trikkene.

– Folk forteller oss at trikken smiler til dem i bybildet. En målsetning har vært å få til en trikk med så stor kapasitet og så korte holdeplassopphold som mulig. Tilbakemeldingene vi får er at den nye trikken oppleves som romslig, selv i rushtiden. At trikken ikke har trapper, gjør det enklere for alle å gå av og på. Og flere dører gjør at folk kommer seg av og på raskere. Innvendig får vi tilbakemeldinger på at interiøret er lyst og luftig, og at de store vindusflatene gjør trikketuren hyggeligere, sier prosjektsjef for de nye trikkene, Anders Wergeland; og legger til:

Noe de reisende og naboer ikke har satt så stor pris på er “dørlydene”. Sporveien har fått tilbakemeldinger har gått på at lyden som skal varsle om at dørene åpner og lukker seg, ment som en hjelp for blinde og svaksynte, har vært for markante.

– Disse tilbakemeldingene har vi lyttet til, og er nå godt i gang med å nedjustere lydnivået ved dørene på alle de nye trikkene, sier Wergeland.

Flere av de nye trikkene som er i daglig bruk har allerede fått nedjusterte dørlydene. De resterende trikkene justeres i tiden fremover.

Vi oppfordrer alle til å ta seg en trikketur, med gyldig billett!FAKTA

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo er en del av Trikkeprogrammet og Oslo kommunes satsing på trikk i hovedstaden. Sporveien leder programmet. Frem til utgangen av 2024 faser Sporveien inn 87 nye og universelt utformede trikker. Trikkeprogrammet inkluderer oppgraderte gater, byrom og holdeplasser.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.