Unibuss sikret finansiering av videre drift

Oslo tingrett avsa 13. mai 2024 kjennelse om åpning av offentlig forhandling om rekonstruksjon i Sporveien-eide Unibuss. Unibuss har sikret finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingene.

Det vises til mandagens pressemelding fra styret i Unibuss (åpnes i ny fane) om begjæring av rekonstruksjonsforhandlinger i Unibuss.

Unibuss har nå sikret finansiering fra morselskapet, Sporveien AS, til drift av virksomheten mens rekonstruksjonsforhandlingene pågår. Unibuss sin virksomhet fortsetter som før. Selskapets leverandører vil dermed få løpende betalt for varer og tjenester som leveres i rekonstruksjonsperioden.

– Vi ser frem til en god rekonstruksjonsprosess. Det er for tidlig å si noe om det endelige utfallet, men målet er som før å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss, sier adm.direktør Atle Rønning i Unibuss.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.