Traineeprogram

Gjennom traineeprogrammet vårt får du som nyutdannet mulighet til å bruke kunnskapen din i spennende og sammensatte prosjekter. Samtidig som du lærer mye om ulike fagdisipliner.

Gruppebilde av fire personer. Foto.

Vi har ansatt et nytt kull med traineer annethvert år siden 2018. Mange av traineene har nå spennende stillinger i konsernet. Foto: Sporveien AS

I Sporveien står vi overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Derfor er vi kontinuerlig jakt etter skarpe hoder som kan bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag best mulig måte. Kanskje det er deg? Gjennom vårt traineeprogram får du som nyutdannet mulighet til å bruke din kunnskap i spennende og sammensatte prosjekter, samtidig som du lærer mye om ulike fagdisipliner i et svært dynamisk miljø.

Om traineeprogrammet

Å bli trainee i Sporveien gir deg som nyutdannet ansvar, tillit og et hav av muligheter til å bruke din kompetanse og person i bred forstand. Du blir en del av en dynamisk, bærekraftig virksomhet med samfunnsansvar og utvikling i høysetet. Du får spennende oppgaver, delta i sammensatte prosjekter, personlig utvikling og et stort nettverk. En kickstart karrieren, rett og slett

Dette sier Sporveissjefen 

Traineenes bidrag og prosjekter driver Sporveiens endringsreise raskere

Birte K.W. Sjule, Konsernsjef i Sporveien

Kollektivtrafikk og nye løsninger for mobilitet er viktige verktøy for å løse de store og krevende klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. For å skape en enda mer bærekraftig by og utvikle et kollektivtilbud til en stadig mer bevisst og voksende befolkning, er det helt nødvendig å tiltrekke og sikre kompetanse for morgendagen. 

I tillegg til å være sultne, ambisiøse og bidra med fersk kompetanse, så har våre traineer deltatt med svært nyttige leveranser som har påvirket endringstakten til Sporveien. Og enda viktigere; nyutdannede traineer «puster oss i nakken» og utfordrer oss til å se ting annerledes. Som trainee får du lære mye av oss, men vi er like opptatt av å lære både av deg og sammen med deg. 

Vi vil ha flere team der kloke hoder med mange års erfaring, jobber side om side med skarpe nye hoder på starten av sin karriere! Hver eneste dag leverer vi den kollektivtrafikken byens befolkning er helt avhengig av. For å fortsette å levere trenger vi flere dyktige kollegaer med på laget. Kanskje er det deg?

Prosjekter du kan jobbe med 

En sentral del av Traineeprogrammet er de fire ulike utplasseringene du får, der målet vårt er at du skal få innsikt i Sporveien på tvers av de ulike delene av vår virksomhet. I løpet av traineeperioden vil du derfor få et unikt innblikk i en rekke fagområder og enheter, slik som Trikken, T-banen, Unibuss, Infrastrukturenheten, Innkjøp og logistikk og Konsernstab. 

Prosjekter våre tidligere traineer har jobbet med

 • Strategiske utredninger 
 • Prosesskartlegging, operasjonsprinsipper og implementering av Lean 
 • Strukturert leverandøroppfølging 
 • Lagerbeholdningsanalyser 
 • Spend-analyser 
 • Produktregnskap 
 • Vedlikeholdsplanlegging 
 • Kapasitetsanalyser, plananalyser, driftsoperative analyser 
 • Trafikksimuleringsmodell 
 • Driftsstyring og digitalisering av KPI 
 • Etablering av strategisk forbedringsprosjekt 

Har du lyst til å vite mer om de ulike enhetene i Sporveien? Ta en titt her.

Vi skal i årene fremover gjennomføre mange små og store utbyggingsprosjekter. Hvis du har lyst til å vite mer om disse, finner du mer om våre utviklings- og strategiske prosjekter her.

Bli en del av Sporveisfamilien

Ta en titt på våre ledige stillinger og se hva som passer for akkurat deg.