Prosjektleder Waqas Walayat

Møt Waqas Walayat, prosjektleder med ansvar for små og store vedlikeholdsprosjekter på Trikken.

Waqas Walayat_prsosjektleder

Prosjektleder Waqas Walayat forteller at arbeidsdagen hans er veldig variert. Foto: Sporveien AS.

Hva er din jobb i Sporveien?

Jeg er prosjektleder hos Banesjef Trikk og jobber hovedsakelig med vedlikeholdsprosjekter. Vedlikeholdsprosjekter består av livsforlengende tiltak for å sikre drift med trikk på eksisterende infrastruktur.

Jeg er utdannet elektriker gruppe L og har videreutdanning i Elkraft fra teknisk fagskole. Det er derfor naturlig at jeg jobber primært med prosjekter som omfatter planlegging og gjennomføring av elektrotekniske tiltak på holdeplasser, sporveksler, i trase og på Trikkens baser hvor trikkene parkeres på nattetid og vedlikeholdes.

Miljøet på jobben har mye å si. Jeg har veldig hyggelige og gode kolleger og lokalene hvor jeg sitter på Holtet, er veldig fine. I tillegg liker jeg at arbeidsoppgavene er så varierte. Dagene er så forskjellige, og jeg planlegger stort sett dagene mine selv.

Waqas Walayat , Driftsingeniør i Sporveien

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Arbeidsdagen er veldig variert, og jeg er både ute og inne i løpet av en typisk dag. I planleggingsfasen er fokuset rettet mot utarbeidelse av planer, usikkerhetsstyring, og valg av entreprenører.  I byggefasen blir det oppfølging av fremdrift gjennom befaringer og byggemøter, utarbeidelse av statusrapporter og håndtering av endringer. Når bygging er utført, og prosjekt er i avslutningsfase, sørger jeg for at nødvendig dokumentasjon blir levert i henhold til Sporveiens krav og nytt anlegg blir overlevert til Sporveiens vedlikeholdsavdeling som sørger for videre drift og preventivt vedlikehold.

Hva er det beste med å jobbe som prosjektleder? 

Det er veldig mange gode ting. Den gode kaffen, hehe. Miljøet på jobben har mye å si. Jeg har veldig hyggelige og gode kolleger og lokalene hvor jeg sitter på Holtet, er veldig fine. I tillegg liker jeg at arbeidsoppgavene er så varierte. Dagene er så forskjellige, og jeg planlegger stort sett dagene mine selv. Jeg setter pris på muligheten til å jobbe for Sporveien som er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken.

Hvorfor Sporveien?

Jeg begynte faktisk i Sporveien i 2005 som T-banefører fordi jeg trengte en inntektskilde ved siden av teknisk fagskole og da fikk jeg et godt inntrykk av organisasjonen. I 2015 startet jeg som kontrollingeniør i Sporveien og har også jobbet som byggeleder og driftsingeniør elektro før jeg tiltrådte rollen som prosjektleder i 2023. Jeg har hatt en veldig bratt læringskurve og fått mange nye utfordringer her. I tillegg er det greit å kombinere jobben med et familieliv.

Hva har du har lært av å jobbe i Sporveien?

Det er veldig mye! Jeg har blant annet lært hvor viktig det er å skifte ut elektroteknisk anlegg som er utgått på dato for at trikken skal gå. Det blir litt som en bil. Man må ha den jevnlig på service og bytte ut slitedeler for at den skal være kjørbar. Det handler om å være litt føre var og bytte ut utstyret før det blir så gammelt at det starter å lage store problemer. I tillegg synes jeg at jeg lærer utrolig mye av kollegene mine. Det er så mange flinke folk her med lang erfaring fra Sporveien og bransjen.