Produktansvarlig Geirr Sethre

Møt Geirr Sethre, produktansvarlig i Sporveiens IT-hus. Les mer om hva han er ansvarlig for, og hvorfor han gleder seg til å dra på jobb hver dag.

Geirr Sethre - produktansvarlig på konsern IT

Produktansvarlig Geirr Sethre roser arbeidsmiljøet i IT-huset og liker at han får bryne seg på faglig utfordrende oppgaver i hverdagen. Foto: Sporveien AS

Hva er din jobb i Sporveien?

Jeg er Produktansvarlig på konsern IT og jobber med forvaltning av digitale kanaler. I den forbindelse er jeg involvert i nye prosjekter, samtidig som jeg koordinerer forvaltningen sammen med et tverrfaglig team i IT-huset.

Vi har et veldig trivelig arbeidsmiljø og en dyktig ledelse i IT-huset. Dette bidrar til å holde både humøret på topp og fokus på riktig sted

Geirr Sæthre , Produktansvarlig i Sporveien

Hvordan ser er vanlig arbeidsdag ut for deg? 

Sammen med mine fire gode kolleger i det tverrfaglige teamet, passer vi på IT-tjenestene som hører under vårt domene videreutvikles og ivaretas på best mulig måte. Sammen prioriterer vi og fordeler saker for videre prosessering. Forvalteren blir i hovedsak knutepunktet mellom leverandører, brukere og eiere av IT-tjenestene i forretningen. Vi skal passe på at behovene til de ulike interessentene på forskjellige nivåer blir best mulig ivaretatt. Domenet vårt håndterer bl.a. Sporveiens intranett, websider, infoskjermer, saksbehandlingssystemer og dokumentsystemer. Jeg er også rådgiver og representant for IT Forvaltning i prosjekter.

Hva er det beste med å jobbe som produktansvarlig? 

Å være en del av ITH er spennende og utfordrende. Vi har et veldig trivelig arbeidsmiljø med ledere jeg føler styrer oss i riktig retning. Dette bidrar til å holde både humøret på topp og fokus på riktig sted. Jeg har vært med på en interessant reise siden jeg startet i 2017 og det er motiverende å se at det vi gjør gir resultater.

Hvorfor Sporveien? 

Jeg startet i Sporveien fordi både samfunnsoppdraget og miljøaspektet engasjerer meg. Å være med å sette et lite fotavtrykk på noe som bidrar til så mye positivt for så mange andre er veldig inspirerende. Frem til 2017 jobbet jeg i det private næringsliv med mye forskjellig. For en som er vant til å knipse med fingrene og snu seg rundt har Sporveien en litt annen tilnærming.

Hva har du har lært av å jobbe i Sporveien?

Jeg har lært mye om hvordan dynamikken i en stor IT avdeling bør være, og blitt mer bevisst på at det av og til er lurt å skynde seg sakte.