Byggeleder Tommy Filtvedt

Møt Tommy Filtvedt, byggeleder i Sporveien. Les om hans varierte arbeidsdag, motivasjonen bak sitt engasjement, og hvorfor han fant sin plass i Sporveien.

Byggeleder foran Sporveisbil.

Byggleder Tommy Filtvedt trives spesielt godt med kollegene sine, som har lærer mye av i hverdagen. Foto: Sporveien AS

Hva jobber du med? 

Jeg jobber som byggeleder i Utbyggingsavdelingen og har vært i Sporveien siden 2019. Jeg jobber stort sett med vedlikeholdsprosjekter i T-banen hvor vi skifter blant annet sporveksler og oppgraderer strømskinneanlegg. For å få til det må vi gjerne stenge T-banen i en periode.

Noe av det som gjør at jeg trives så godt på jobb, er prosjektgruppa som jeg jobber sammen med. Det er en utrolig bra gjeng med flinke folk som jeg lærer masse av og jobber veldig godt sammen med.

Tommy Filtvedt, Byggeleder i Sporveien.

Jeg er utdannet byggingeniør og var relativt nyutdannet da jeg kom til Sporveien. Jeg har begynt fra start og har lært meg banefaget etter at jeg kom hit. Faglig får jeg litt av alt og man kommer borti mye i prosjektene vi holder på med som spor, elektro, VA og tunnel.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Det avhenger veldig av hvilken fase prosjektet er i. Vi er tidvis veldig mye ute i anleggene og følger opp entreprenørene. Andre perioder er vi mest inne på kontoret og planlegger det vedlikeholdet vi skal gjøre i fremtidige prosjekter. Da planlegger og gjennomgår vi alt innen SHA, økonomi, fremdrift og lignende. Man kommer raskt inn i en «prosjektboble», og det er veldig gøy.

Hva er det beste med å jobbe som byggeleder?

Noe av det som gjør at jeg trives så godt på jobb, er prosjektgruppa som jeg jobber sammen med. Det er en utrolig bra gjeng med flinke folk som jeg lærer masse av og jobber veldig godt sammen med. I jobben min får jeg også tette bånd til driftsavdelingen da det er de om skal overta vårt sluttprodukt. Jobben er utrolig allsidig, og det er mange muligheter for å jobbe med forskjellige oppgaver og å påvirke egen arbeidshverdag.

Hvorfor Sporveien?

Jeg synes det virket veldig spennende å jobbe med infrastrukturprosjekter av stor betydning for Oslo. Dessuten er T-banen selve hovedpulsåren i Oslo, uten den stopper nærmest byen opp. Det er givende å få være med å holde den gående og sørge for at T-banen går når den skal. Når vi stenger T-banestrekninger for å jobbe med vedlikehold, jobber vi gjerne til helt opp til åpningen av strekningen og det er spennende og gøy å jobbe mot viktige tidsfrister. Jeg ble tipset om Sporveien av en jeg kjenner og fikk faktisk kontakt med lederen for stillingen som var utlyst på LinkedIn. Vedkommende tipset meg om at de skulle ansette og da søkte jeg og fikk jobben.

Hva har du har lært av å jobbe i Sporveien?

Jeg har lært mye om å samarbeide på tvers av avdelinger i en så stor bedrift. Jeg har også lært mye om det tekniske anlegget til T-banen og hva Sporveien og T-banen faktisk betyr for Oslos befolkning. Jeg visste ikke at det var så mange som tok T-banen før jeg begynte her. Jeg har også lært hvor store konsekvenser det får hvis T-banen ikke går. Det viser hvor viktig den jobben vi gjør er, og hvor viktig det er å bli ferdig til tiden. Når vi jobber mot en viktig tidsfrist, er det alle mann til pumpene og det er veldig kult å se hvordan vi jobber sammen og får jobben gjort.