Skjema for skade på en gjenstand

Hvor skjedde skaden?
Har du hatt økonomiske utlegg i forbindelse med skaden?