Buss

Unibuss er et av landets største busselskap og er ledende innen drift av elektriske busser. I 2022 leverte vi 74 millioner reiser med våre rute-, tur- og ekspressbusser.

Buss 30 til Nydalen kjører  med Operaen i bakgrunnen. Oslo. Foto.

Vi har lenge vært en pådriver for å ta i bruk ny teknologi i bussmarkedet. Nå har vi landets største elektriske busspark. Foto: Sporveien AS

Behagelige reiser, mange på strøm

Unibuss kjører en stor andel av de røde bussene som frakter deg rundt i Oslo. I tillegg kjører vi rutebuss i Akershus og Vestfold. Vi er opptatt av å gjøre reisen sikker og behagelig for deg som reiser. Samtidig vil vi være en god medtrafikant for alle vi ferdes sammen med i trafikken. 

Vi har lenge vært en pådriver for å ta i bruk ny teknologi i bussmarkedet. Nå har vi landets største elektriske busspark, samt et stort antall busser som går på biodrivstoff. I Oslo har vi rundt 260 elektriske busser i drift for å frakte passasjerer i indre by og nord-øst. 

Visste du at...?

  • Folk reiste 74 millioner ganger med våre busser i 2022.
  • Vi har rutebusser i Oslo, Akershus og Vestfold.
  • Unibuss har både ekspress-, fly- og turbusser.

Moderne busskonsern

Unibuss-konsernet tilbyr rutebuss gjennom selskapet Unibuss AS, turbuss fra Unibuss Tur AS og flybuss fra Unibuss Ekspress AS. Rutebussene kjører buss på oppdrag fra offentlige administrasjonsselskaper, slik som Ruter og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Målt i antall ansatte er Unibuss det største datterselskapet til Sporveien. 

Mer om Unibuss

Du finner mer informasjon om konsernet, bussparken og jobbmuligheter som bussjåfør på nettstedet til Unibuss.