Nye T-banevogner til Oslo

Vi skal kjøpe inn nye T-banevogner som skal være klare til åpningen av Fornebubanen.

Illustrasjon av en T-banestasjon under bakken med fargerikt tak.

Oslo får nye T-banevogner til åpningen av Fornebubanen i 2029. Illustrasjon: Fornebu stasjon tegnet av Zaha Hadid Architects og A-lab.

Fakta om prosjektet

 • Status

  Utvikling

 • Gjelder

  T-bane

På denne siden

Bakgrunn 

I forlengelse av byggingen av Fornebubanen må vognparken utvides. Det er satt i gang et anskaffelsesprosjekt, og planlagt kontraktsinngåelse med valgt leverandør vil skje i første del av 2024.

På bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 
(20/4498 - 1) har Sporveien gjennomført forprosjekt for anskaffelse av nye vogner til T-banen. I tillegg til selve forprosjektet er det gitt i oppdrag å «gjennomføre supplerende utredninger om langsiktig kapasitetsbehov og behovet for baser/verksteder tilpasset den framtidige vognparken», sammen med Ruter.

Status og fremdrift  

 • Anskaffelseskonkurransen ble kunngjort i Doffin 23. juni 2022. Konkurransen har mål om å signere konktrakt med leverandør våren 2024.   
 • Bystyret gjorde vedtak om finansiering i bystyremøte 16. februar 2022. 
 • Styringsdokument ble sendt til Oslo kommune som oppdragsgiver høsten 2021.   
 • Request for Information (RFI) er sendt ut i markedet for å skape interesse hos potensielle leverandører i april 2021. 

Mål  

 • Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke kapasitetsbehovet for T-bane etter åpningen av Fornebubanen, utvidet tilbud som følge av CBTC og Oppgradert Majorstuen stasjon 
 • Utvide kollektivtilbudet som følge av oppgraderinger i T-banenettverket.  
 • Vi skal være bærekraftig i hele levetiden med tanke på miljøpåvirkning, kostander og sosiale hensyn.  

Siste nytt 

Anskaffelseskonkurranse  

Sporveien kunngjorde prekvalifisering for anskaffelsen av nye vognsett til T-banen 23. juni 2022.  I tillegg til hovedleveransen på 20 3-vognssett, vil Sporveien inkludere en opsjon på inntil 90 ekstra vognsett.  

Har du spørsmål?

Har du flere spørsmål relatert til prosjektet kan du sende oss en e-post. Husk å merke emnefeltet med prosjektets navn.